در طول دوره سوم می‌توانید با تحقیقات گسترده انواع پروژه‌های بیوانفورماتیک را طراحی و به اجرا برسانید. همچنین می‌توانید بر روی ایده‌ها و موضوعات جدید فعالیت نمایید و با همکاری اساتید این حوزه چنانچه ایده قابل اجرا باشد، آن را اجرا و به ثبت برسانید.

در این دوره برای انجام پروژه ها سیستم محاسباتی به میزان تعریف شده و پایه در اختیار کاربران قرار داده خواهد شد.

در پایان دوره سوم و با توجه به گذراندن تمامی دوره‌های بیوانفورماتیک و کسب دانش و تخصص کافی، افرادی که امتیاز بالایی کسب کرده باشند می‌توانند به صورت داوطلبانه با تیم مجموعه نوین زیست انفورماتیک همکاری کرده و به عنوان عضو تیم و یا استاد در مراحل کارآموزی فعالیت نمایند.

سرفصل‌های دوره بیوانفورماتیک پیشرفته به شرح زیر می‌باشد:

  • پیشنهاد پروژه از طرف شرکت کننده
  • ارزیابی پروژه و امکان پذیری آن از طرف مجموعه انجام خواهد شد
  • بکارگیری ابزارهای تخصصی برای انجام پروژه اختصاصی تایید شده توسط فرد و با پشتیبانی منتورها
  • آنالیز نتایج
  • نگارش گزارش در قالب مقاله

مدت دوره: حدود دو ماه (وابسته به پروژه می باشد)

شروع دوره: متعاقبا اعلام می‌گردد