طراحی محاسباتی دارو مرحله اول در فرآیند طراحی و ساخت دارو است که توسط نرم افزارهای دقیق تخصصی صورت گرفته و اثر گذاری دارو و میزان آن، عوارض جانبی و سمیت دارو طی این مرحله سنجیده می‌شود و همچنین امکان بهینه‌سازی دارو در این محیط وجود دارد.

طراحی دارو (Drug design) طراحی نوعی مولکول است که به صورت هدفمند می‌تواند پروتئین یا هر نوع مسیر متابولیکی را فعال و یا غیر فعال کند.

دارو هر نوع ترکیب خارجی است که وارد می‌شود و می‌تواند در مسیرهای متابولیکی تغییر ایجاد کند و همچنین می‌تواند باعث بهبود سلامت انسان و یا حتی باعث زیان آن شود.

امروزه با ظهور فناوری‌های ژنومیک، پروتئومیک، بیوانفورماتیک و تکنولوژی‌های کارآمدی همچون غربالگری مجازی، طراحی de novo، روش‌های in silico و (high throughput screening)HTS اکتشاف و طراحی دارو به شیوه صحیح و با صرفه جویی در زمان و هزینه انجام می‌شود.

طراحی دارو با روش های in silico، مجموعه‌ای از مهارت‌های بیوتکنولوژی، زیست شناسی مولکولی و بیوشیمی را در خود جای داده است، استفاده از ابزار بیوانفورماتیکی می‌تواند در مراحل و فرایند‌های زیر دقت و سرعت به مراتب بیشتری را فراهم نماید:

 1. آنالیز ساختار هدف دارویی
 2. محاسبه احتمال اتصال در جایگاه فعال
 3. طراحی کاندید‌های مولکولی برای اتصال
 4. بررسی مشابهت‌های دارویی
 5. پیشبینی بر همکنش مولکول‌ها و هدف دارویی
 6. طبقه‌بندی آن‌ها براساس انرژی اتصای
 7. انجام بهینه سازی مولکول دارو برای بهبود مشخصات اتصال

با توجه به کاربردها و نیاز دنیای امروز به طراحی محاسباتی دارو، مجموعه نوین زیست انفورماتیک دوره طراحی محاساتی دارو را به صورت تئوری و عملی با برترین اساتید این حوزه و ارائه مدرک معتبر و مورد تایید انجمن بیوانفورماتیک ایران برگزار می‌کند.

سرفصل‌های دوره:

مقدمه

 1. معرفی مفاهیم اولیه در مورد طراحی و کشف داروها
 2. برهمکنش دارو با گیرنده
 3. برهمکنش دارو با آنزیم
 4. برهمکنش دارو با DNA
 5. معرفی مکانیسم‌های ایجاد مقاومت دارویی و راه‌های مقابله با آن
 6. متابولیسم داروها

آموزش QSAR بصورت تئوری و عملی:

 1. معرفی QSAR و مفاهیم اولیه
 2. انتخاب و آماده سازی داده‌ها
 3. رسم و بهینه سازی ساختار ترکیبات
 4. محاسبه توصیف کننده‌ها
 5. انتخاب توصیف کننده‌های مهم
 6. مدلسازی
 7. ارزیابی مدل
 8. معرفی ابزارهای مورد استفاده برای مدلسازی QSAR

آموزش روش داکینگ مولکولی بصورت تئوری و عملی:

 1. معرفی پایگاه داده PDB
 2. معرفی اصول و نحوه‌ی انتخاب پروتئین هدف
 3. اصول و نحوه آماده سازی و بهینه سازی ساختار دارو
 4. آموزش نرم افزار Autodock vina
 5. آنالیز نتایج حاصل از داکینگ
 6. غربالگری مجازی با استفاده از PYRX

آموزش مدلسازی فارماکوفور بصورت تئوری و عملی:

 1. معرفی فارماکوفور و مفاهیم اولیه
 2. معرفی ابزارهای مختلف مدلسازی فارماکوفور
 3. ایجاد مدل فارماکوفور بر اساس ساختار کمپلکس دارو-پروتیین
 4. استفاده از مدل فارماکوفور برای غربالگری مجازی

شروع دوره: متعاقباً اعلام می گردد