دوره کامل کارآموزی بیوانفورماتیک ساختاری شامل:

دوره اول – مقدمات بیوانفورماتیک

دوره دوم – ابزارهای پیشرفته

دوره سوم – انجام پروژه

فقط با پرداخت هزینه دو دوره، در هر سه دوره شرکت کنید.

 

سرفصل‌های دوره کامل کارآموزی بیوانفورماتیک ساختاری

دوره اول کارآموزی – مقدمات بیوانفورماتیک ساختاری

 • جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی
 • مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک
 • ساختار پروتئین‌ها
 • نحوه اتصال به سرورهای لینوکسی، تبادل فایل با سرور و فرامین پرکاربرد لینوکس
 • آشنایی و کار با پایگاه داده‌های زیستی و سایت‌های بیوانفورماتیک
  • NCBI
  • PDB
  • UniProt
 • آشنایی و کار با نرم‌افزارهای پایه
  •  Yasara
  • Swiss PDB Viewer
  • Chimera
  • Hyperchem

 

دوره دوم کارآموزی – ابزارهای پیشرفته در بیوانفورماتیک

 • مدلسازی ساختار پروتئین ها
  • ابزارهای مدلسازی تحت وب
  • آموزش نرم افزار مدلر (پایه و پیشرفته)
 • داکینگ پروتئین – پروتئین
  • HADDOCKدوره کامل کارآموزی بیوانفورماتیک ساختاری شامل:دوره اول – مقدمات بیوانفورماتیکدوره دوم – ابزارهای پیشرفته

   دوره سوم – انجام پروژه

  • ClusPro
 • داکینگ پروتئین لیگاند و غربالگری مجازی
  • آشنایی با پایگاه داده های ترکیبات شیمیایی
  • MGLTools
  • Autodock
  • Vina Dock
  • Ligplus
  • Raccoon
 • شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
  • شبیه سازی سازه های پروتئينی
  • شبیه سازی پروتئین و لیگاند
 • نرم افزارهای کمکی جهت طراحی و مهندسی پروتئین (Osprey, HSSP, CFinder, …)

 

دوره سوم کارآموزی – پروژه عملی

 • پیشنهاد پروژه از طرف شرکت کننده
 • ارزیابی پروژه و امکان پذیری آن از طرف مجموعه انجام خواهد شد
 • بکارگیری ابزارهای تخصصی برای انجام پروژه اختصاصی تایید شده توسط فرد و با پشتیبانی منتورها
 • آنالیز نتایج
 • نگارش گزارش در قالب مقاله

شروع دوره: متعاقباً اعلام می گردد