در دوره دوم کارآموزی بیوانفورماتیک ساختاری کارآموزان با فراگیری دانش تخصصی و کسب مهارت‌های کاربردی و تخصصی بیوانفورماتیک، کار با نرم افزار های پیشرفته در بیوانفورماتیک ساختاری را فرا خواهند گرفت و جهت انجام پروژه‎‌های به‌روز، آماده خواهند شد.

همچنین در پایان دوره گواهینامه‌ مورد تایید انجمن بیوانفورماتیک ایران مبنی بر شرکت در دوره دوم کارآموزی مرکز تخصصی بیوانفورماتیک نوین زیست به شما اعطا خواهد شد.

سرفصل‌های دوره بیوانفورماتیک پیشرفته به شرح زیر می‌باشد:

 • مدلسازی ساختار پروتئین ها
  • ابزارهای مدلسازی تحت وب
  • آموزش نرم افزار مدلر (پایه و پیشرفته)
 • داکینگ پروتئین – پروتئین
  • HADDOCK
  • ClusPro
 • داکینگ پروتئین لیگاند و غربالگری مجازی
  • آشنایی با پایگاه داده های ترکیبات شیمیایی
  • MGLTools
  • Autodock
  • Vina Dock
  • Ligplus
  • Raccoon
 • شبیه‌سازی دینامیک مولکولی
  • شبیه سازی سازه های پروتئينی
  • شبیه سازی پروتئین و لیگاند
 • نرم افزارهای کمکی جهت طراحی و مهندسی پروتئین (Osprey, HSSP, CFinder, …)

مدت دوره: 16 جلسه 

شروع دوره: متعاقباً اعلام می گردد