در دوره اول کارآموزی نوین زیست پذیرش شدگان به صورت عملی و تئوری تمامی مقدمات اصلی بیوانفورماتیک (مبانی بیوانفورماتیک) را فرا می‌گیرند. شرکت کنندگان در این دوره تخصصی پس از گذراندن این دوره به مرحله پیشرفته (بیوانفورماتیک پیشرفته) ورود می‌کنند.

در دوره‌ مقدماتی بیوانفورماتیک ساختاری، شما به صورت تئوری و عملی هر آنچه لازم است در دوره مقدماتی بیوانفورماتیک بدانید را فرا می‌گیرید. همچنین در پایان دوره  گواهینامه‌ مورد تایید انجمن بیوانفورماتیک ایران مبنی بر شرکت در دوره اول کارآموزی مرکز تخصصی بیوانفورماتیک نوین زیست به شما اعطا خواهد شد.

سرفصل‌های دوره مقدماتی بیوانفورماتیک به شرح زیر می‌باشد:

 • جستجو در پایگاه های اطلاعات علمی
 • مقدمه‌ای بر بیوانفورماتیک
 • ساختار پروتئین‌ها
 • نحوه اتصال به سرورهای لینوکسی، تبادل فایل با سرور و فرامین پرکاربرد لینوکس
 • آشنایی و کار با پایگاه داده‌های زیستی و سایت‌های بیوانفورماتیک
  • NCBI
  • PDB
  • UniProt
 • آشنایی و کار با نرم‌افزارهای پایه
  •  Yasara
  • Swiss PDB Viewer
  • Chimera
  • Hyperchem

مدت دوره: 12 جلسه 

شروع دوره: متعاقباً اعلام می گردد